Capture The Flag Scores

CountNamesort iconWonJoinsKills
129691xuandes43011282967
129692XUberKezilX000
129693Xuca000
129694Xucrita000
129695XuDi000
129696Xudonax000
129697xuel000
129698Xueluf000
129699Xueqi000
129700xugengyu000
129701Xugito000
129702xuguzi000
129703Xuin000
129704xuj000
129705xujin000

bg-col.png