Capture The Flag Scores

CountNameWonJoinsKillssort icon
129691raex000
129692thePoett000
129693heyena000
129694DShute000
129695jordystar000
129696natisrue000
129697Steweyyyy000
129698Allie000
129699kingborsa000
129700FrostLux000
129701mrtryhard000
129702larki000
129703beesty000
129704joshyo000
129705aye000

bg-col.png